Privacy beleid

Agata Peciak respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verzamelde gegevens

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Wanneer u dit formulier invult, worden de volgende gegevens verzameld:

– Naam

– E-mailadres

– Telofoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen.

 

Doeleinden

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het beantwoorden van uw vraag of het in behandeling nemen van uw verzoek.

Het verstrekken van informatie over onze diensten en producten.

 

Opslag en beveiliging

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. Onze site kan links naar de website van een partner bevatten. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners.

 

Delen met derden

Wij zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of op basis van een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van uw vraag of verzoek.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Agata Peciak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.